Despre ANOSR și proiectele sale

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), prima şi cea mai importantă federaţie studenţească din România, recunoscută şi reprezentată şi pe plan european, se orientează spre promovarea intereselor studenţilor din România sub aspect educaţional, social, economic şi cultural. Totodată, alianţa îşi propune formarea de lideri la nivel naţional şi internaţional, pe care mai apoi să îi promoveze în societate. Parteneriatul dintre organizaţiile membre ANOSR, din toată ţara, stă la baza proiectelor pe care alianta le-a desfăşurat sau le are în pregătire pentru viitor, conducând către obiectivul principal al alianţei, acela de a asigura calitate pentru învăţământul superior din România, asa cum o percep studenţii, în conformitate cu direcţiile stabilite la nivel mondial.

În acest sens, pe lângă dezbaterile publice la care ANOSR a fost prezentă, o serie de proiecte naţionale au fost implementate pentru informarea şi conştientizarea statutului studentului în procesul academic, proiecte precum:

Ce te doare? (pentru informarea studenţilor cu privire la drepturile lor de bază şi promovarea ideii de implicare în sistemul consultativ şi decizional)

Săptămâna Bologna în Universităţi (pentru informarea studenţilor, într-un limbaj accesibil acestora, cu privire la Procesul Bologna şi implicaţiile practice ale alinierii României la această direcţie în învăţământul superior)

Give me 5! (pentru dezvoltarea învăţământul superior prin investirea unui minim de 5% din PIB către sectorul educaţional, în vederea respectării agendei Lisabona, de a crea o economie bazată pe cunoaştere, cu impact real, pozitiv în societate)

Gala Profesorului Bologna (lansează invitaţia către toţi studenţii din România să îi facă cunoscuţi pe aceia  care ne-au schimbat cursul vieţii, ne-au dat un impuls în formarea noastră, ne-au ajutat sa ne dezvoltăm viziunea despre viaţă şi despre cariera pe care vrem să o urmăm.  Această campanie este dedicată  profesorilor şi vine de la noi, studenţii. Dorim prin acest eveniment să aducem un plus de valoare sistemului educaţional românesc, să premiem exemplele de bună practică şi să realizăm o comunitate a profesorilor cu statut Bologna)

Constructio Academica – Satisfacţia prin ochii studenţilor (pentru informare cu privire la viziunea studenţilor despre ce înseamnă învăţământ de calitate) –http://www.studentsatisfacut.ro/

Constructio Academica – Studentul Reprezentant (pentru mobilizarea studenţilor spre a-şi căuta studentul reprezentant, ca urmare a conştientizării impactului acestuia în schimbările pe care cu toţii le dorim în facultăţile din România. Cine mă reprezintă? Cui încredinţez vocea mea? Cine îmi este studentul reprezentant la Facultate şi la Universitate?) – www.stoodle.ro

Forumul Organizaţiilor Studenţeşti din România – ediţia a II-a în 2007, a III-a în 2008, a IV-a în 2009, a V-a în 2010 (singurul proiect naţional de acest fel, care creează un cadru de dezbateri şi educaţie formală şi non-formală pentru reprezentanţi ai studenţilor din centrele universitare din ţară. Scopul este consolidarea mişcării studenţeşti într-o viziune comună.

Bologna.ro (pentru oferirea de informaţii despre Procesul Bologna, explicate pe larg de studenţi, pentru studenţi)

Campania Rock the Vote (pentru stimularea participării la vot, formarea de cetăţeni responsabili şi studenţi activi, implicaţi)

Campania de conştientizare a lipsei locuinţelor pentru tineri (pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la una din problemele de ordin social a studenţilor – lipsa unei locuinţe, fapt care îngreunează concentrarea asupra studiilor universitare)

   – Campania de toamnă “Reprezintă-ţi viitorul!” urmăreşte implicarea activă a studenţilor în comunitatea academică prin cunoaşterea şi apărarea drepturilor lor, participarea activă în procesul electiv al studenţilor reprezentanţi şi consolidarea structurilor de reprezentare ale studenţilor. Campania a presupus o serie de trei training-uri regionale şi unul naţional în care s-au adus în discuţie problemele punctuale la nivel local ale studenţilor şi s-au găsit mecanisme pentru îmbunătăţirea relaţionării studenţilor reprezentanţi cu organismele de conducere din Universităţi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *