Principii

In ceea ce priveste Procesul de la Bologna, este important de a accepta principiile acestui proces educational european. Realizarea Spatiului unic european al invatamintului superior presupune ca noii membri ai Procesului trebuie sa includa aceste principii in filozofia sistemului national de invatamint superior.

Aceste principii, care reies din declaratiile si comunicatele ministeriale de pana acum, sunt urmatoarele:

* mobilitatea internationala a cadrelor didactice si a studentilor;
* autonomia universitatilor;
* participarea studentilor in guvernarea invatamintului superior;
* invatamintul superior ca responsabilitate publica;
* dimensiunea sociala a Procesului de la Bologna.

1. Mobilitatea internationala a cadrelor didactice si a studentilor
“Promovarea mobilitatii prin depasirea obstacolelor in ceea ce priveste libera circulatie” (Declaratia de la Bologna) “Ministrii au reafirmat ca trebuie de a continua promovarea mobilitatii pentru a permite studentilor si a cadrelor didactice de a profita de bogatia Spatiului european al invatamintului superior, de diversitatea culturilor si a limbilor, de varietatea sistemelor universitare.” (Comunicatul de la Praga)

2. Autonomia universitatilor
“Institutiile de invatamint superior din Europa au de jucat un rol important in constructia Spatiului unic european al invatamintului superior , bazindu-se pe principiile fundamentale enuntate in 1988 in Magna Charta Universitarum. Acest punct este de o importanta capitala, deoarece independenta si autonomia universitatilor sunt garantii capacitatii sistemelor de invatamint superior si de cercetare de a se adapta continuu la cerintele si asteptarile societati si la progresul stiintific.” (Declaratia de la Bologna) “Ministrii estimeaza necesitatea de a revigora puterea decizionala a institutiilor de invatamint in ceea ce priveste organizarae interna si administrativa.” (Comunicat de la Berlin)

3. Participarea studentilor in guvernarea invatamintului superior
“Ministrii au afirmat ca studentii trebuie sa participe activ si sa contribuie atit in viata universitara cit si in stabilirea continutului educatiei.” (Comunicatul de la Praga) “Ministrii denota participarea constructiva a studentilor in Procesul de la Bologna si subliniaza necesitatea de includere continua a lor, inca din faza incipienta, in noi activitati Studentii sunt parteneri deplini in conducerea invatamintului superior. Ministrii denota ca masurile nationale, legale de asigurare a participarii studentilor sunt larg raspindite in politica educationala a invatamintului superior. Ei de asemenea cheama institutiile si organizatiile studentesti sa caute cai de implicare a studentilor in conducerea invatamintului superior.” (Comunicatul de la Berlin)

4. Invatamintul superior – o responsabilitate publica
“Ei (ministrii) au sustinut ideea ca invatamintul superior trebuie sa fie considerat un bun public si ca acesta este si va ramine o responsabilitate publica…” (Comunicatul de la Praga)

5. Dimensiunea sociala a Procesului de la Bologna
“Ministrii au reafirmat importanta sociala a Procesului de la Bologna. Necesitatea de a spori competitivitatea trebuie sa fie balansata cu obiectivele ameliorarii conditiilor sociale ale Invatamintului superior european, urmarind scopul intaririi coeziunii sociale si reducerii inegalitatii sociale si de gen atit la nivel national cit si ca cel european.” (Comunicatul de la Berlin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *